เงื่อนไขและขั้นตอนการสมัครเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร และเงื่อนไขการชำระค่าลงทะเบียน
 สำเนาบัตรประชาชน
 สำเนาการจดทะเบียนภาษี ภพ.20 หรือ หนังสือรับรอง บจก.
(กรณีออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีนามบริษัทหรือหน่วยงาน) โปรดตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลที่ให้ออกใบเสร็จทุกครั้ง

 โอนเงินเข้าบัญชี องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 ธนาคารกรุงไทย สาขาการปิโตรเลียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 071-0-09568-6 เท่านั้น

 กรุณส่งใบสมัคร, เอกสารประกอบการสมัครและเอกสารการชำระเงิน
มาที่ E-mail : thaipbstraining@thaipbs.or.th

!! สามารถแจ้งชำระเงินผ่านทางเวปไซต์ได้ ...คลิ๊ก...

 เนื่องจากองค์การฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร
จึงมิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099400064740


 หมายเหตุ
1.การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อทีมผู้จัดงานได้รับเอกสารและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว
2.ขอสงวนสิทธิ์ การสำรองที่นั่งให้แก่ผู้ชำระค่าลงทะเบียนก่อน
3.ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาเข้ารับการอบรมได้ตามกำหนด ทีมผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน


สอบถามเพิ่มเติม 
โทร : 0-2790-2383-4 (นุ้ยหนุ่ย,อ้อ)
E-mail : thaipbstraining@thaipbs.or.th

Powered by MakeWebEasy.com