เกี่ยวกับเรา

Thai PBS Training

    ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.) ได้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการที่สำคัญ อาทิ การเป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างสติปัญญาและสุขภาวะ แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกระดับอายุ ให้เป็นพลเมืองคุณภาพ และสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับสุนทรียภาพให้กับสังคม ผนวกกับองค์การนั้น มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ การทำงานหน้าจอและภาคสนาม โดยมีผลงานมากมายประจักษ์ในสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ องค์การมุ่งหวังเป็นยิ่ง ให้การจัดฝึกอบรม (Thai PBS Training) นั้นเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้และเสริมทักษะด้านต่างๆภายใต้จริยธรรมสื่อมวลชนอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม

 รู้จักองค์การ คลิ๊ก!!!

 รับชม VTR ได้ที่นี่

Powered by MakeWebEasy.com